tirsdag den 22. februar 2011

Digte på mellemtrinnet

Idéer til at skrive digte i 3-6 klasse

I februar besøgte jeg og min forfatterkollega Nicole Boyle Rødtnes Brønshøj Bibliotek. Her underviste vi 9 børn i at skrive digte. Børnene skulle være 10 år for at komme på kurset; de fleste var 11-12 år og enkelte lidt ældre.
Børnene skrev nogle rigtig gode digte på de to timer, som kurset varede om alt fra mad, nat, busser og til kæledyr. I forbindelse med kurset gjorde jeg og Nicole Boyle Rødtnes os nogle tanker om at undervise i digte på mellemtrinnet, og nogle af de tanker vil jeg dele med jer her på bloggen:


Hvad er et digt?
Vi startede digtværkstedet med at tale med børnene om, at et digt kan være rigtig mange ting. Vi havde forskellige eksempler på digte med fra Tove Ditlevsen over Pia Tafdrup og til haiku og børnesange. Nogle digte rimede, andre gjorde ikke. Nogle var 'mærkelige' og med svære ord, andre var lige til at forstå.
Især var det vigtigt for os at digte ikke nødvendigvis behøver at rime - men det kan de gøre.

Hvilke digte kan børn skrive?
Som udgangspunkt mener jeg, at børn kan skrive alle almindelige digtgenrer, men det er klart, at nogle genrer er lettere at gå til end andre, ligesom nogle temaer er lettere at skrive om end andre.
Her er det vigtigt, at du ser på din klasse og prøver at mærke efter, hvad de vil synes er sjovt, og hvor du kan udfordre dem, så de prøver nogle nye digtgenrer.

Hvordan får man børnene i gang med at skrive digte?
Nogen børn går bare i gang med at skrive digte derudad og kan rime side op og side ned. Men som dansklærer ved man godt, at det desværre ikke er alle børn.

Hvis du som lærer gerne vil skrive digte med din klasse, kan det være en rigtig god idé at opfinde regler for deres digt. Det kan fx være et bestemt antal ord i hver linie, eller de kan få en skabelon at udfylde. En skabelon betyder, at næsten alle elever - uanset skriftligt niveau - vil have mulighed for at komme med noget, som faktisk lyder relativt godt. Og samtidig kan de dygtige elever omgås skabelonen lidt mere kreativt, og dermed undervisningsdifferencieres der.

- Et eksempel (på tysk) på en sådan skabelon er et "Elfchen" (lille 11-digt).

- Et andet eksempel er, at du kan kopiere et eksisterende digt (som børnene ikke kender) og så fjerne nogle af ordene. Så skal børnene selv udfylde hullerne og dermed skabe deres eget digt. De bliver her ofte nysgerrige efter det originale digt, hvilket også er en bonus i litteraturundervisningen.
Det er vigtigt at fjerne betydningstunge eller beskrivende ord, så børnenes digte bliver forskellige.

Hvilke temaer kan børn skrive digte om?
I princippet er der vel uendeligt mange temaer, som børn kan skrive digte om, men jeg vil mene, at det er bedst at finde noget, som interesserer den børnegruppe, man arbejder med. Typiske temaer for (skole)digte på mellemtrinnet er:
- Kærlighed
- Venskab
- Kæledyr
- Fjolledigte/rim

Jeg synes dog det er synd at lade sig begrænse til kun at skrive digte om venskaber og kæledyr. Hvorfor ikke udfordre børnene til også at skrive om sport, livretter, mobiltelefoner eller en novelle, de har læst?

Skal digte rime?
Jeg synes, at børn skal have lov til at møde og selv udarbejde både digte der rimer og digte der slet ikke rimer. Det kan være utrolig sjovt at finde på en hel masse rim (hvem har ikke selv prøvet at skrive "Der var en mand, han havde en and, i en spand ...-rim?) - og her kan man jo efterhånden som børnene bliver mere bevidste om rimene sætte fokus på forskellige typer af rim (parrim, enderim) eller opfordre dem til at vælge lidt mere originale rimpar.

Hvordan kommer du i gang med at digte med dine elever?
Hvis du gerne vil have dine elever i gang med at skrive digte vil jeg foreslå at du:

- Kopierer nogle forskellige digte til eleverne og læser dem sammen med dem på en sjov måde
- Finder nogle digtskabeloner og hjælper eleverne til alle sammen at få succes i deres første forsøg med digtgenren
- Introducerer dem til både digte med og uden rim - og giver dem forskellige rimøvelser
- Skriver mange forskellige typer digte sammen med dem
- Samler deres digte i klassens "poesibog" eller hænger dem op på væggen, evt. illustreret.

Vil du booke et digtværksted?
Du er velkommen til at kontakte mig eller Nicole Boyle Rødtnes, hvis du gerne vil booke et digtværksted til din skole eller dit bibliotek. Værkstedet varer typisk 2-4 lektioner - eller efter aftale.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar