mandag den 4. marts 2013

4 forslag til at skrive dine egne dyre-historier

Foto: Wandahl
Kan du lide dyr? Dyr er søde og sjove - men de er også gode emner til historier og digte. Ikke kun fordi de er søde og sjove, men også fordi mange dyr har en symbolsk betydning. For eksempel siger man, at fugle symboliserer frihed.

Her er 4 forslag til, hvordan du kan komme i gang med dine egne tekster om dyr. Du behøver ikke at lave forslagene i den rækkefølge, som de står. Du kan bare starte med det, du synes er sjovest. Nummer 4 er lidt sværere end de andre.

1. Vælg et dyr, som du godt kan lide at skrive om. Det kan fx være en fugl. Skriv så alt, hvad du kan komme i tanke om, om dyret. Så er du allerede i gang med at skrive! Teksten kan du gemme, til du måske en dag skal bruge den igen.

2. Find på en kort historie, hvor dyret er hovedperson. Har du fx valgt at din historie handler om en kamel, hvad kunne kamelen så komme ud for? Skriv starten på historien - og skriv videre, hvis du har lyst.

3. Gå sammen med en ven, der også kan lide at finde på historier. Find nu på en historie, hvor det ikke er dyret, der er hovedperson, men hvor der fx er et menneske, der finder et dyr eller skal redde et dyr. Skriv stikord til, hvad historien kunne handle om.

4. Dyr kan også være symboler. Kender du et dyr, som er symbol for noget andet? Man siger, at fugle symboliserer frihed. Prøv at skrive en historie, der handler om en fugl på overfladen. Men i virkeligheden handler historien om frihed.

(du må gerne printe indlægget til dine elever, men husk at anføre kilde)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar