lørdag den 1. januar 2011

Indkredsning af bacheloremne

Godt nytår!

Jeg tror, det er lykkedes mig at indkredse mit bacheloremne lidt mere her til morgen.
Det er jo sådan, at jeg synes, alt inden for skrivefaget er rigtig spændende arbejdsstof (ja, faktisk alt inden for danskfaget og meget inden for lærerfaget ...), så det kan godt være lidt svært at begrænse sig. Ikke desto mindre er det jo rimelig sikker viden, at jo bedre man får indkredset og begrænset sin opgave, jo mere foksueret kan man skrive den.

Jeg har endnu ikke haft mit første møde med min vejleder, men indtil videre ser mit emne sådan her ud:

Fiktionsskrivning i folkeskolen
Med fokus på vejledersituationen (læreren (og de andre elevers?) feedback, tekstens vækstpunkter og elevens fortsatte skriveudvikling inden for novellegenren.
Jeg er inspireret af både Genrepædagogikken og Den procesorienterede skrivning, og har allerede læst bogen Genreskrivning i skolen af Mette Kirk Mailand, som har inspireret mig meget.
Da der også skal være et pædagogisk element i bacheloropgaven, tænker jeg at inddrage det senmoderne samfund. Hvorfor er det vigtigt for elever i dag at lære at skrive fiktion? Men dét skal jeg lige tale nærmere med min vejleder om.

Det er lidt skægt det her med at bruge bloggen som medie til at reflektere over min praksis som bachelorskriver. Det er jo et kommunikativt åbent rum at lufte sine idéer, så jeg vil lige huske alle på copyrighten :-) både i forhold til mine refleksioner og de kilder jeg henviser til, og i øvrigt sige, at kommentarer til mine indlæg og refleksioner er velkomne!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar